Nikolaj Farrell

Application Manager – IT

Några av mina kollegor